מחירים משוערים ב

תנאי שימוש


יקב קלו דה גת

חנות יין - תנאי השימוש

תנאי השימוש בחנות המקוונת
הודעה משפטית זו תקפה לכל רכישה שתבצע באמצעות האתר תחת שם הדומיין Closdegat.com (להלן "האתר"). על-ידי רכישת מוצרים באמצעות האתר אתם יוצרים הסכם מחייב עם כרמי הראל – יקב קלו דה גת, בהתאם לתנאי השימוש בחנות המקוונת המפורטים להלן. יצוין שתנאי השימוש הללו באים בנוסף ולא במקום תנאי השימוש הכלליים, אותם ניתן למצוא כאן.
 
1. רכישה מקוונת של מוצרי קלו דה גת
התיאורים המופיעים באתר יינות קלו דה גת מעניקים מושג כללי אודות מוצרי היקב, בהתבסס על הניסיון העשיר שלנו בתחום. עם זאת, תיאורים אלה הם סובייקטיביים מטבעם.  אף תיאור מעין זה אינו יכול להחליף את הידע הנרכש בעת טעימה ממקור ראשון בחנות, אליה אתם מוזמנים שבעה ימים בשבוע. קלו דה גת מאשרת שיש לה את הזכות לספק את כל המוצרים המוצעים על ידה למכירה באתר. 
כאשר יין מסוים אוזל מן המלאי, יקב קלו דה גת שומר לעצמו את הזכות לספק יין אחר מאותו סוג.
בכל היבט אחר, ובמידה המקסימלית האפשרית, יקב קלו דה גת אינו מתחייב לדבר אודות המוצרים, ויש לשלול מן היסוד כל התחייבויות נרמזות אחרות.

א. זמינות, מחירים, ומידע אודות המוצרים
כל המוצרים המוצעים למכירה על-ידי יקב קלו דה גת נתונים לשינויים  בזמינות המלאי. מחיר כל המוצרים יהיה המחיר הנקוב בשקל ישראלי חדש (ש"ח), באתר ובתאריך בו נעשתה הזמנתך (אשר כוללת מע"מ אך לא כוללת עלויות משלוח – ראה משלוחים). יש לשלם במלואם את כל המחירים המוצגים באתר, כולל דמי המשלוח, להוציא מקרים בהם מוצעות הנחות שונות על המוצרים, כפי שמופיע באתר.

ב. תהליך ההזמנה
על-ידי ביצוע הזמנה שכוללת מוצרים אלכוהוליים את/ה מאשר/ת שגילך לפחות 18 שנים.
כאשר אתם לוחצים על כפתור ה-Finish/סיום בעמוד ההזמנה, יקב קלו דה גת יתייחס להזמנה כמתן הצעה מצידכם לרכוש את המוצרים, בכפוף לתנאי מכירה אלה. אתם אחראים להבטיח את תקינות ונכונות ההזמנה, וכמו-כן למתן כל הוראות משלוח מיוחדות (כגון "מאחורי החניה, אצל השכן," או "בחצר האחורית" וכו'). אם יקב קלו דה גת יקבל את הצעתכם, יספק היקב את המוצרים, בהתאם למצב המלאי, הכמות והסוג שציינתם בהזמנתך.
והיה ויקב קלו דה גת יקבל את הצעתכם, יאשר זאת היקב באופן מקוון באמצעות האינטרנט או באמצעות דואר אלקטרוני (דוא"ל). מתן אישור מעין זה יהווה אישרור של החוזה בין שני הצדדים.

ג. משלוח והחזקת המוצרים
כל המוצרים יישלחו , במידת האפשר, לכתובת שתצוין בעמוד ההזמנה, בכפוף לכל הוראות משלוח אחרות המצוינות לעיל. 
בעוד הסיכון לנזק או אובדן המוצרים יעבור אליך, הקונה, מרגע עזיבת המוצרים את שטח יקב קלו דה גת, הרי שהבעלות על המוצרים לא תעבור אליך עד שמחירה המלא של ההזמנה, כולל עלויות המשלוח וההובלה, ישולמו על ידיך במלואם. זאת ועוד, כל זמן אספקה שיינתן לך הינו משוער בלבד, ואינו ייחשב כמרכיב מהותי בעסקה. יקב קלו דה גת לא יישא באחריות בגין כל עיכוב בהזמנה, תהא סיבתה אשר תהא. 
יקב קלו דה גת יאשר בכתב כל הזמנה על-ידי הדפסת פרטי ההזמנה וצירוף מידע זה בעת המשלוח. 

ד. מדינות החזרת מוצרים
אם מה ממוצרינו אינו עומד בתקן האיכות הגבוה לו אתם רגילים ו/או אינו לשביעות רצונכם, אנא החזירו אותם אלינו בתוך 28 יום, ואנו נחזיר את כספכם או נחליף את המוצר. אנא הכינו מראש את חשבונית הקניה. אם תשנו את דעתכם בתוך 28 יום, נשמח להחזיר את כספכם או להחליף את המוצר בתנאי שהוא מוחזר לנו כפי שנמכר, באריזתו המקורית, בתוספת התגיות, התוויות, ואביזרי המשנה כפי שסופקו בעת ההזמנה. אנא הכינו מבעוד מועד את דוא"ל אישור ההזמנה. לא נעניק החזר בגין עלויות המשלוח חזרה, להוציא אם נפל פגם במוצרים עצמם.
אין באפשרותך לבטל את ההזמנה אם:
1. מדובר במוצרים בהזמנה אישית, כגון מוצרים הנושאים תוויות בעיצוב אישי.
2. מדובר במוצרים שלא ניתן להחזיר או שיפוג תוקפם במהרה.

2. מידע אישי
אנו מחויבים לחקיקה המתאימה אודות הגנת מידע, ומחויבים לחלוטין לפרטיותם של לקוחותינו. מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד מדיניות הפרטיות. 

3. עירבון מוגבל והגבלת האחריות
אחריותו של יקב קלו דה גת כלפיך מוגבלת למחיר המוצרים שנרכשו ולעלויות המשלוח הנלוות. בפרט, יקב קלו דה גת אינו אחראי כלפיך בגין כל נזק או אובדן עקיף (הכולל, ללא הגבלת סכום, נזק כלכלי כגון אובדן רווח או אחר), שייתכן ותישא כתוצאה מאי-יכולתו של היקב לעמוד בתנאי השימוש והמכירה הללו. 

4. שינויים בתנאי השימוש והמכירה
תנאי השימוש והמכירה עשויים להשתנות מעת לעת. אנא עיינו בהם בקביעות. אם תמשיכו לעשות שימוש באתר לאחר שנעשה שימוש בתנאי השימוש, ייחשב הדבר לקבלתכם את פרטי השינוי. 

5. כפיפות לחוקים ולשטח השיפוט
תנאי שימוש ומכירה אלו כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת תתברר בהתאם לשיקולם הבלעדי של בתי-המשפט הישראלים. 
אם יתברר שאחד מן התנאים המובאים כאן אינו תקף, אינו ניתן לאכיפה, או שאינו עולה בקנה אחד עם החוק, ייחשב הדבר כאילו נמחק, ואין בכוח הדבר לבטל את תקפותם של שאר תנאי השימוש המובאים כאן. כוחם יוותר יפה לכל דבר ועניין.

6. תלונות והערות
אם ברצונכם להגיש תלונה או הערה כלשהי אודות הזמנות שבוצעו דרך האתר, אנא שלחו אותם לכרמי הראל – יקב קלו דה גת, קיבוץ הראל, עמק איילון 99740, ישראל, או פנו אלינו בדוא"ל לכתובת: closdegat@closdegat.com.